Vizualizare informatii despre o comanda online + telefonica

1. Din meniul principal, selectam tab-ul “Comenzi”


2. Pe pagina deschisa, vor fi afisate comenzile zilei in curs


3. Pentru a vizualiza comenzile din zilele anterioare, selectam tab-ul “ Istoric comenzi”


4. O noua pagina va fi deschisa, iar din dreapta sus, vom putea selecta ziua dorita


5. Pentru a vizualiza informatiile comenzii, apasam click pecomanda dorita

6. Informatiile despre comanda vor fi afisate

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.